Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6

Welkom bij cultuurthermometer.nl

Reinaerde werkt hard aan het bevorderen van culturele diversiteit binnen haar organisatie. Binnen het project “Op weg naar een Intercultureel Compententieprofiel voor de Care” van de Provincie Utrecht heeft Reinaerde goede resultaten bereikt. De werving van nieuwe medewerkers met een andere culturele achtergrond is op een aantal locaties succesvol verlopen. Het aantal cliënten met een andere culturele achtergrond is sterk gegroeid.

Wij willen de opgedane ervaring en kennis ook delen met andere organisaties. De Cultuurthermometer is een vertaling van randvoorwaarden en kritische succesfactoren die naar voren zijn gekomen tijdens het project. Wij hopen dat andere organisaties door het meten van hun ‘cultuurtemperatuur’ ook op weg zullen worden geholpen om verder te bouwen aan meer culturele diversiteit binnen hun eigen organisatie.

Cultuurthermometer

De Cultuurthermometer geeft u snel een indicatie hoe het is gesteld met de diversiteit binnen uw eigen organisatie. U krijgt enkele tips en suggesties over de manier waarop u in uw eigen beleid (meer) rekening zou kunnen houden met culturele diversiteit.

Uw gegevens worden niet opgeslagen en blijven anoniem. Het invullen van de vragen kost ca. 10 minuten. Aan het einde heeft u de gelegenheid om uw score te printen.


Start Cultuurthermometer