Slideshow Image

Cultuurthermometer

De Cultuurthermometer geeft u snel een indicatie hoe het is gesteld met de cultuurrijke zorg binnen uw eigen organisatie. U krijgt enkele tips en suggesties over de manier waarop u in uw eigen beleid (meer) rekening zou kunnen houden met culturele diversiteit.

Uw gegevens worden niet opgeslagen en blijven anoniem. Het invullen van de vragen kost ca. 10 minuten. Aan het einde heeft u de gelegenheid om uw score te printen.

Werving

1. Werft u specifiek medewerkers met een andere culturele achtergrond?


Personeelsbestand

1. Heeft uw organisatie medewerkers met een andere culturele achtergrond in dienst?


Interculturele sensitiviteit

1. Schoolt uw organisatie medewerkers in interculturele sensitiviteit?
Binden en boeien

1. Doet uw organisatie iets om medewerkers met een andere culturele achtergrond te binden?


2. Zijn er op uw locatie medewerkers die zich vanwege hun culturele achtergrond anders kleden?Organisatie en beleid

1. Heeft uw organisatie diversiteit opgenomen in de visie?


2. Heeft uw organisatie diversiteit opgenomen in haar beleid (bijvoorbeeld P&O, marketing beleid)?


3. Heeft uw organisatie één of meerdere personen in dienst die het thema interculturalisatie in hun takenpakket hebben (bijv. P&O-medewerker, aandachtsfunctionaris diversiteit)?


Toegankelijkheid

1. Kunnen uw cliënten zien dat uw organisatie multicultureel is?


2. Geeft uw organisatie specifieke voorlichting aan mensen met een andere culturele achtergrond?


Cliënten

1. Heeft u cliënten met een andere culturele achtergrond?Dienstverlening

1. Heeft u enig zicht op de invloeden van culturele, ethnische en religieuze effecten op uw dienstverlening?


Samenwerking in de keten

1. Werkt u samen met (organisaties van) mensen met een andere culturele achtergrond?


Cliëntenparticipatie

1. Als u een informatieavond, open dag of feest organiseert, komen cliënten met een andere culturele achtergrond (en zijn/haar netwerk) dan?2. Als op uw locatie/in uw organisatie iets wordt georganiseerd, helpen uw cliënten met andere culturele achtergrond en/of hun netwerk daarbij?


3. Zit er in uw cliëntenraad een vertegenwoordiger met een andere culturele achtergrond?
Berekenen